Suomen Uusi Ennätys Fossiilivapaassa Sähköntuotannossa

Suomi on rikkonut uuden ennätyksen fossiilivapaassa sähköntuotannossa saavuttamalla 89 prosentin osuuden uusiutuvista energialähteistä ja ydinvoimasta vuonna 2022. Tämä merkitsee nousua vuoden 2021 85 prosentista ja on tärkeä virstanpylväs maan siirtyessä puhtaaseen energiatulevaisuuteen.

Yksiutuvat energialähteet kattoivat 54 prosenttia Suomen sähköntuotannosta vuonna 2022, josta vesivoiman osuus oli 36 prosenttia, tuulivoiman 31 prosenttia ja loput puupohjaisista polttoaineista. Ydinvoima muodosti 35 prosenttia sähköntuotannosta.

Uusiutuvan energian tuotannon kasvuun vaikuttivat useat tekijät, kuten tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin laajentuminen sekä suotuisat sääolosuhteet. Ukrainan sota vaikutti myös tilanteeseen, sillä Suomi lopetti sähkön tuonnin Venäjältä toukokuussa 2022.

Suomen saavutus on osoitus maan sitoutumisesta uusiutuvaan energiaan ja kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Suomi on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä, ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on merkittävä askel tavoitteen saavuttamiseksi.

Suomen ennätys fossiilivapaassa sähköntuotannossa tuo mukanaan useita positiivisia seuraamuksia maalle ja maailmalle.

  • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä: Fossiiliset polttoaineet ovat pääasiallinen kasvihuonekaasujen lähde, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Siirtymällä uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan Suomi vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään.
  • Parantaa ilmanlaatua: Fossiilisten polttoaineiden polttaminen vapauttaa ilmaan saasteita, jotka voivat aiheuttaa hengitysongelmia ja muita terveysongelmia. Siirtymällä puhtaampiin energialähteisiin Suomi parantaa kansalaistensa ilmanlaatua.
  • Vauhdittaa taloutta: Uusiutuvan energian ala on kasvava teollisuudenhaara, joka luo työpaikkoja ja vauhdittaa taloutta. Suomen investoinnit uusiutuvaan energiaan auttavat luomaan maalle kestävän tulevaisuuden.

Suomen ennätys toimii myös inspiraationa muille maille. Se osoittaa, että siirtyminen puhtaaseen energiatulevaisuuteen on mahdollista, jopa kylmässä ilmastossa ja rajoitetussa auringonvalossa. Muut maat voivat oppia Suomen kokemuksista ja nopeuttaa omaa siirtymistään puhtaisiin energiamuotoihin.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös