Näin suomalaiset pelaavat rahapelejä netissä

Suomalaiset ovat eurooppalaisittain melko aktiivisia rahapelien pelaajia. Pelaajien määrä on jatkuvassa kasvussa, kuten on luonnollisesti myös pelitarjonta. Mikäli ennusteisiin on uskomista, rahapelaaminen kaappaa tulevaisuudessa yhä suuremman siivun ihmisten vapaa-aikaa.

Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin tutkimaan, kuinka me suomalaiset oikein netissä pelaamme. Löytyykö pelaajia kaikista ikäryhmistä ja pelaavatko naiset ja miehet yhtä ahkerasti? Millainen on tyypillinen pelaaja ja mitkä ovat suomalaisten suosikkipelejä? Kuinka paljon pelaamiseen keskimäärin käytetään rahaa?

Suomalaiset pelaavat yhä enemmän netissä

Tutkimusten mukaan rahapelit netissä on valtaosalle suomalaisista tuttua puuhaa. Prosenttiluvut ovat varsin suuria: jopa 80 % täysi-ikäisistä suomalaisista kertoo pelanneensa vähintään yhtä rahapeliä viimeisen vuoden aikana.

Pelaajien määrä on viime vuosina kasvanut, mutta vielä enemmän on kasvanut pelaamisen kokonaismäärä. Pelaamisen määrä on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta nuoria aikuisia.

Tutkimukset osoittavat, että rahapelikulutus on kasautunut hyvin pienelle pelaajajoukolle, eli osa pelaajista panostaa peleihin erittäin paljon, kun taas loppujen pelaaminen on satunnaista. 

Kaikkien merkittävin muutos suomalaisten rahapelaamisessa on tapahtunut siinä, että pelaamme rahapelejä entistä enemmän erityisesti internetissä. Lähes puolet kaikista pelaajista on pelannut myös netissä, ja määrä on kasvussa. Samoin kasvaa ulkomaisten palveluntarjoajien osuus kaikista nettipeleistä.

Lainsäädäntö nettipelaamiseen on suhteellisen selkeä toistaiseksi. Suomesta saa pelata ulkomaille, mutta ulkomaalaiset nettikasinot eivät saa markkinoida pelejään Suomessa.

Tyypillinen pelaaja on nuori aikuinen

Kun tutkittiin, minkä ikäisiä suomalaiset rahapelaajat tyypillisesti ovat, selvisi, että yleisintä pelaaminen on 25 – 44-vuotiaiden joukossa. Ikäluokasta jopa 85 % on pelannut jotakin rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä seikka on yllättänyt jotkut tutkijat, sillä kyseessä on niin sanottu aktiivinen ikä. Ikäryhmään kuuluville tyypillisiä elämäntapahtumia ovat esimerkiksi työuran aloittaminen, työssä käyminen ja perheen perustaminen. Tutkijat ovat yllättyneet, että pelaamiselle on aktiivisessa elämäntilanteessa niin runsaasti aikaa.

Toisaalta on todettu, että juuri elämänvaiheen aktiivisuus saa aikaan sen, että myös pelaaminen on aktiivista. Osaksi tilastoa selittää myös se, että ikäryhmän pelaajista osa on työelämän ulkopuolella joko työttömänä, lomautettuna, pitkäaikaissairaana tai työkyvyttömyyseläkkeellä. 

Toinen erityisen paljon pelaava ikäryhmä 25 – 44-vuotiaiden lisäksi löytyy kaikkien ikäryhmien vanhimmasta päästä. Useita kertoja viikossa pelanneista suurin osa kuuluu kahden vanhimman ikäluokan edustajiin, eli eläkeikäisiin. 

On tutkittu myös, missä päin Suomea rahapelaaminen on yleisintä. Tässä asiassa ei ole dramaattista eroa eri alueiden välillä, mutta vaihtelua on kuitenkin löydettävissä. Yleisintä rahapelaaminen on ollut Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Eniten rahapelaaminen on yleistynyt Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, missä myös väkiluku kasvaa keskivertoa runsaammin.

Myös nuoret kasinostriimaajat on yleistyneet kovasti viime vuosina ja iältään striimaajat ovat yleensä 20–30-vuotiaita nuoria miehen alkuja.

Kuinka usein pelataan?

Pelaajien välillä on suuria eroja myös siinä, kuinka usein pelien parissa vietetään aikaa. Tässä on eroa myös naisten ja miesten välillä. 

Yli neljäosa vastaajista pelasi rahapelejä vähintään kerran viikossa, yleensä myös useammin. Tästä joukosta miehet muodostivat selvästi suuremman osuuden. Naisten joukosta löytyi paljon pelaajia, joiden pelaamistiheys oli harvempi kuin kerran kuukaudessa. Miehistä taas löytyi enemmän niitä, jotka pelasivat vähintään kerran viikossa.

Palaamistiheys sinällään kertoo suomalaisten pelaamisesta vain murto-osan, sillä pelikokemus voi kestää joko yhden slotin pyöräytyksen verran tai useampia tunteja. Vaikuttaisi siltä, että yksittäisten pelikertojen kesto on kasvanut jonkin verran, mutta erot entiseen eivät ole mitenkään huomattavia.

Useimmin pelaavia yhdistää se, että he kuuluivat pienimpään tuloluokkaan. Keskimääräinen kuukausiansio heillä oli nettona 501-1500 euroa.

Suosituimmat rahapelit vaihtuvat hitaasti

Tutkimukset osoittavat, että moni pelaaja on eritäin uskollinen niille peleille, joihin on kerran tykästynyt. Joka viides pelaaja pelaa ensisijaisesti ainoastaan yhtä pelityyppiä. Tyypillisimmillään tämä oli Lotto ja/tai Jokeri. Uskollisimpien pelaajien määrä on viime vuosina hieman pienentynyt, mutta voidaan todeta, että suomalaiset ovat yhä varsin sitoutunutta Lotto- ja Jokeri-kansaa. 

Seuraavaksi suurimpia yhden pelityypin pelaajien suosikkeja ovat arpapelit ja hevospelit. Perinteet ovat murtumassa siinä mielessä, että erityisesti nettikasinoiden rahapelit valtaavat alaa yhä laajemmin.

Nykyään kaikki pelit löytyvät nettikasinoilta tai pikakasinoilta.

Miehet aloittavat rahapelaamisen nuorempana kuin naiset ja he pelaavat enemmän pelejä, jotka eivät ole selkeitä onnenpelejä, esimerkiksi pokeria tai urheiluvedonlyöntiä. Naiset taas ovat innostuneita enemmän onnenpeleistä, kuten kolikkopeleistä ja ruleteista.

Tulevaisuuden suuntaviivoja voi ennustaa parhaiten tarkastelemalla nuorimman ikäluokan, eli 15 – 17-vuotiaiden rahapelaamista. Kun vanhemmat ikäluokat astuvat syrjään, pelien kulutuskäyttäytyminen muuttuu aikaisempaan verrattuna.

Tutkimukset osoittivat, että lähes puolet tästä ikäluokasta on pelannut rahapelejä, vaikka tämä on lain mukaan kiellettyä alaikäisiltä. Peleistä suosituimpia olivat fyysiset peliautomaatit sekä nettikasinoilta löytyvät pelit.

Tämä tieto tukee muita tutkimuksia, jotka osoittavat, että erityisesti nettipelaaminen tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Koska ala kehittyy niin voimakkaasti, on mahdotonta ennustaa, millaisia pelejä suosikkilistalle innovaatioiden myötä päätyy. 

Tällä hetkellä suosituimpia rahapelejä kasinoilla ovat slotit, joista voi mainita esimerkiksi seuraavat: Money Train, Chaos Crew, Pine of Plinko, Book of Dead, Bonanza, Reactoonz, Temple Tumble Megaways, Sweet Bonanza ja Starburst. Slottien lisäksi kasinopeleistä suosittuja ovat erilaiset pokerit, ruletit ja blackjackit – myös live kasinon puolella. 

Miksi suomalaiset pelaavat – ja kuinka paljolla?

Yksi erittäin mielenkiintoinen kysymys on se, miksi me suomalaiset pelaamme niin innokkaasti. Mikä saa meidät valitsemaan rahapelin jonkun muun ajanvietteen sijaan ja miksi pelaamisen määrä on jatkuvassa kasvussa?

Tutkimuksissa pelaajat ovat analysoineet itse pelaamisensa motiiveja. Vähän yli puolella sävelet ovat selvät: ensisijainen syy pelaamiselle oli toive voittaa rahaa. Muitakin syitä kuitenkin löytyi. Moni halusi pelata, koska halusi saada arkeensa jännitystä, mielihyvää ja hauskuutta.

Muita syitä pelaamiselle olivat se, että pelaajat kokivat voivansa kehittää pelaamalla taitojaan, tyydyttää kilpailuviettiä tai haastaa itseään. Pelaaminen sai myös tuntemaan itsensä hyväksi tai taitavaksi. Se saattoi olla myös tapa, tottumus, ajankulua tai hetken mielijohde. 

Pelaamisen motiiveissa oli eroja miesten ja naisten välillä. Miehet kertoivat pelaavansa useammin hauskuuden, mielihyvän tai jännityksen takia. Naiset taas halusivat miehiä useammin pelata saadakseen rahaa. Samoja motiiveja löytyi sekä perinteisten rahapelien että nettikasinoiden pelien suhteen. Netissä pelattiin hieman useammin siksi, että haluttiin paeta jotakin, rentoutua ja lievittää stressiä. 

Paitsi pelaamisen syitä, on selvitetty myös, kuinka paljon suomalaiset käyttävät pelaamiseen rahaa. Miespelaajat arvioivat käyttävänsä viikossa rahapeleihin keskimärin 15,50 euroa, naiset huomattavasti vähemmän, 4,47 euroa, jolloin keskiarvo kaikilta pelaajilta oli 10,33 euroa viikossa. 

Tutkijat huomauttavat, että todellisuudessa pelaamiseen käytettävä summa on luultavasti ainakin jonkun verran suurempi kuin pelaajat kertovat itse, sillä ihmisillä on taipumus arvioida pelaamiseen käyttämänsä summia alakanttiin. 

Rahapelaamisen haasteet Suomessa

Yleisesti ottaen rahapelaamiseen on suhtauduttu Suomessa melko myönteisesti. Sen on ajateltu olevan jopa yleishyödyllistä toimintaa muun muassa siksi, että Veikkaus jakaa voittovaroja erilaisten hankkeiden tukemiseen.

Viime aikoina on kuitenkin herätty entistä selkeämmin huomioimaan myös rahapelaamisen mahdollisia haittavaikutuksia. Vaikka suurin osa suomalaisistakin pitää pelaamisensa harmittomana ajanvietteenä, osalle kehittyy rahapeliriippuvuus. 

Arvioista vaihdellen rahapeliongelma on noin 3 – 8  % suomalaisista. Lisäksi kannattaa huomata, että ongelma ei kosketa ainoastaan pelaajaa itseään, vaan myös hänen läheisiään, eli kokonaisuudessaan varsin suurta osaa suomalaisista.

Vielä suurempi osa suomalaisista pelaajista, 11 – 15 %, pelaa niin kutsutulla riskitasolla. Tämä tarkoittaa pelaamista, jossa pelaamisesta aiheutuu satunnaista vahinkoa, ja vaara ongelmapelaamisen kehittymiseen on kasvanut. 

Hyvä uutinen on se, että riskitasopelaajien määrä on vähentynyt viime vuosina. Sen sijaan rahapeliongelman vakavin muoto, eli rahapeliriippuvuus, ei valitettavasti ole pienentynyt, vaan on kasvussa myös Suomessa. Ongelman tunnistamiseen vaikuttaa se, että jokainen pelaaja käyttäytyy yksilöllisesti: se, mikä on toiselle liiallista pelaamista, ei välttämättä ole sitä toiselle.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös