Kysely Paljastaa Suomalaisten Suhtautumisen Maahanmuuttoon

Suomen Näkemys EU:n Työvoiman Liikkuvuudesta

Tuore tutkimus on valaissut Suomen kantaa työntekijöiden liikkuvuuteen Euroopan unionin maista. Helsingin Eezy Shine, joka on etunenässä maahanmuuttajien työllistämisessä, on havainnollistanut paikallisten suhtautumista tähän väestöryhmään. Kunnallisen Kehittämissäätiön (Kaks) tukema tutkimus paljasti, että enemmistö, 53 % suomalaisista, olisi valmis ottamaan vastaan enemmän EU-työntekijöitä paikallisissa yhteisöissään tai läheisillä alueilla.

Numeroiden Analysointi

Tässä tarkempi katsaus kyselytuloksiin:

  1. Tasaista Sisääntuloa Toivottu: 29 % vastaajista ilmaisi olevansa tyytyväisiä nykyiseen EU-maista tulevien työntekijöiden määrään.
  2. Vähennyksen Kannattajat: Vain 10 % haluaisi rajoittaa EU:sta tulevien työntekijöiden määrää alueellaan.
  3. Kansainväliset Opiskelijat – Valoisa Näköala: Huomattavat 43 % ovat halukkaita toivottamaan tervetulleeksi useampia kansainvälisiä opiskelijoita, kun taas 39 % katsoo nykyisen määrän riittävän.
  4. Työntekijät EU:n Ulkopuolelta: Mielenkiintoisesti 39 % ilmaisi kiinnostuksensa työntekijöiden vastaanottamiseen EU:n 27 jäsenvaltion ulkopuolelta. Vastaavasti 30 % on tyytyväisiä nykytilanteeseen, mutta 25 % toivoisi vähennystä.

Turvapaikanhakijat ja Pakolaiset: Jaettu Näkemys

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kysymys herättää ristiriitaisia mielipiteitä. Kaksin data paljastaa:

  • Vähennyksen Kannalla: Huomattavat 39 % haluaisivat vähentää turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrää alueillaan.
  • Lisää Toivotut: Toisaalta 22 % toivoisi näiden ryhmien määrän kasvavan alueillaan.

Mikä Vaikuttaa Maahanmuuton Näkemyksiin

Kysely osoitti, että yksilön asuinpaikka ja koulutusaste vaikuttavat merkittävästi heidän maahanmuuttokäsityksiinsä.

  • Kaupunkilaiset & Korkeasti Koulutetut: Etenkin pääkaupunkiseudun asukkaat sekä korkeakoulutetut suhtautuvat yleisesti ottaen positiivisemmin maahanmuuttoon.
  • Maaseudun & Peruskoulutuksen Saaneet: Maaseudun asukkaat ja vähemmän koulutetut ovat usein varauksellisempia ja suhtautuvat skeptisemmin maahanmuuttoon.

Historialliset Suuntaukset

Kun tarkastellaan aikaisempaa dataa, näyttää siltä, että Suomen suhtautuminen maahanmuuttoon on pysynyt suhteellisen vakaana vuodesta 2021.

Tutkimuksen Taustat

Kantar Public suoritti tämän perusteellisen kyselyn kesäkuussa, ja siihen osallistui 1 000 henkilöä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka suomalaisten suhtautuminen EU:n työvoimaan ja maahanmuuttajiin on monimuotoista, erityisesti kaupungeissa ja korkeammin koulutetuissa ryhmissä on havaittavissa myönteisen suhtautumisen trendi. Kuten kaikkialla maailmassa, aihe on kuitenkin monikerroksinen ja jatkaa kehittymistään.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös