Yliopistojen rahoitus budjettiesityksen ristitulessa

Suomalaiset yliopistot ovat ilmaisseet huolensa siitä, kuinka uuden budjettiesityksen varat jaetaan koulutukselle ja innovaatiolle.

Uudessa 87,9 miljardin euron budjettiesityksessä on varattu 280 miljoonaa euroa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon. Kuitenkin, Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (NCP) totesi, että on liian aikaista arvioida, kuinka suuri osa tästä summasta menee yliopistoille.

Monet yliopistot ovat ilmaisseet pelkonsa, että suurin osa varoista kanavoidaan yrityksille, erityisesti Business Finlandin kautta. Budjetissa on myös varattu 40 miljoonaa euroa uuden tohtorikoulutusohjelman aloittamiseen, jonka tavoitteena on tuottaa 1 000 uutta tohtoria 3-4 vuodessa. Lisäksi 41 miljoonaa euroa on varattu opiskelijamäärien lisäämiseen yliopistoissa ja 40 miljoonaa euroa Suomen Akatemian lippulaivaohjelman laajentamiseen.

Valitettavasti hallitusohjelmassa todetaan, että yliopistojen rahoitus vähenee seitsemän miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen rahoitus 12 miljoonaa euroa. Tämä on yhdistetty avoimen yliopiston opiskelijoiden sekä EU:n ja EEA:n ulkopuolisten opiskelijoiden maksujen korotuksiin.

Ministeri Multala kuitenkin vakuutti, että hallitus tekee parhaansa investoidakseen koulutuksen laatuun kaikilla tasoilla. Samoin sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (NCP) korosti, että hallituksen tekemät säästöt hyödyttävät erityisesti nuorempia sukupolvia ja että leikkauksia olisi vaikea välttää ottaen huomioon hallituksen velkaantumisasteen.

Hallitus on päättänyt jäädyttää elinkustannusindeksin mukaiset opintotukikorotukset koko vaalikauden ajan, mikä saattaa tuottaa jopa 300 miljoonan euron säästöt. Tämä jäädytys koskee myös työttömyysturvaa ja asumistukea, mutta ei eläkkeitä tai vammaisetuuksia. Kun Grahn-Laasonenilta kysyttiin, miksi hallitus ei tehnyt leikkauksia eläkkeisiin, hän vastasi, että hallitus ei halunnut leikata jo ansaittuja eläkkeitä.

Tämä budjettiesitys korostaa hallituksen halua tasapainottaa koulutusinvestointeja ja säästöjä, samalla kun se pyrkii varmistamaan nuorempien sukupolvien hyvinvoinnin tulevaisuudessa.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös