Yhdysvallat ja Suomi Lähestyvät Puolustussopimusta

Suomi ja Yhdysvallat ovat neuvottelujen loppuvaiheessa merkittävän puolustusyhteistyösopimuksen osalta, ja poliittinen päätös saattaa olla mahdollinen jo ensi viikolla.

Tuleva sopimus määrittelee ensisijaisesti, miten Yhdysvaltojen joukot voivat toimia Suomessa, täsmentäen ja tehostaen yhteistyötä NATOn puitteissa. Muutamia oikeudellisia kysymyksiä on vielä ratkaisematta, ja tämän viikon tärkeitä kokouksia on suunnitteilla.

YLE:n ja Helsingin Sanomien raporttien mukaan sopimuksen yksityiskohdat ovat selviämässä. Yhteistyö keskittyy siihen, kuinka Yhdysvaltojen sotilasoperaatiot toteutuvat Suomen alueella. Elokuussa Suomen ulkoministeriö paljasti, että yhteistyö koskee joukkojen maahantulon, materiaalin esivarastoinnin ja verotuksen käytännön kysymyksiä Suomessa. Yhdysvallat hyötyy myös sopimuksesta, sillä se voi käyttää kongressin rahoitusta sotilaalliseen infrastruktuuriin Suomessa.

YLE lisäsi, että vaikka Suomi aikoo tarjota Yhdysvaltojen joukoille pääsyn useisiin salaisiin varuskuntiin ja sotilastukikohtiin, maahan ei perusteta pysyviä Yhdysvaltojen tukikohtia. Sopimus toimii perustana sotilaalliselle yhteistyölle maiden välillä ja määrittelee joukkojen liikkumisen, varusteiden varastoinnin ja huollon yksityiskohdat.

On odotettavissa, että sopimuksen alkuvaiheessa järjestetään enemmän yhteisiä sotaharjoituksia, mutta suurta määrää Yhdysvaltojen joukkoja ja aseita ei välttämättä siirretä Suomeen heti.

Eräs keskeinen osa sopimusta koskee joukkojen oikeudellista asemaa. Sopimuksessa käsitellään, kuuluvatko joukot Suomen vai Yhdysvaltojen lainkäyttövallan alaisuuteen. Tietyissä kiistanalaisissa tilanteissa Yhdysvallat pitäisi lainkäyttövallan, mutta Suomi voisi pyytää lainkäyttövallan palauttamista tietyissä vakavissa tapauksissa.

Puolustusyhteistyön alustava sopimus tehtiin vuosia sitten, mutta neuvottelut alkoivat vasta viime vuonna, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

On syytä huomata, että Yhdysvallat on tehnyt vastaavia puolustussopimuksia useiden NATOn ja joidenkin ei-NATO-maiden kanssa. Esimerkiksi Ruotsin ja Yhdysvaltojen odotetaan pian finalisoivan puolustusyhteistyösopimuksensa.

Iro Särkkä, asiantuntija Suomen Ulkopoliittisesta Instituutista, korosti YLE:lle sopimuksen merkitystä Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Hän totesi: ”NATO-jäsenyys on antanut meille perustan puolustusyhteistyön syventämiselle Yhdysvaltojen kanssa. Tämä sopimus määrittelee kehyksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen joukot voivat toimia Suomessa myös haastavissa ilmasto-olosuhteissa.” Hän lisäsi, että Yhdysvallat saattaa haluta syventää asiantuntemustaan kylmissä olosuhteissa toimimisesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyösopimus vahvistaa maiden sotilaallista liittoutumaa, ja molemmat maat hyötyvät tehostetusta yhteistyöstä ja ymmärryksestä.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös