Sosiaalialan tulevaisuus uhattuna: Uudet valmistuneet harkitsevat uranvaihtoa

Tuore tutkimus osoittaa, että sosiaalityön opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat huolissaan alansa vaativuudesta. Merkittävä osa harkitsee alanvaihtoa näiden haasteiden vuoksi.

Laurea-ammattikorkeakoulun suorittama tutkimus, johon vastasi yli 500 henkilöä, paljastaa huolen sosiaalialan työmäärästä, asiakaskäyttäytymisestä ja riittämättömästä korvauksesta. Tämä tyytymättömyys korostaa kamppailua pätevän työvoiman säilyttämisessä sosiaalityössä, herättäen keskustelua sektorin houkuttelevuuden parantamisesta.

Tutkimustulokset kuvaavat stressiä ja taakkaa, joita sosiaalityöntekijät kokevat, viitaten liialliseen vastuuseen ja paineeseen. Erityisesti haasteena pidettiin asiakkaiden vaikean käytöksen kohtaamista, sekä tyytymättömyyttä palkkatasoon. Tunne on, että korvaus ei vastaa tehtävän vaatimuksia ja vastuuta.

Lisäksi kysely paljasti koulutuksellisen valmistautumisen puutteen, monien opiskelijoiden tuntien olevan huonosti varustautuneita ammattinsa käytännön haasteisiin. He vaativat enemmän käytännön koulutusta ja relevanttien taitojen kehittämistä opintojensa aikana.

Uusien sosiaalityöntekijöiden uranvaihtoa harkitseminen johtuu näistä kasaantuvista ongelmista. Raskas työmäärä, huono palkkaus ja rasittavat vuorovaikutukset asiakkaiden kanssa ovat tämän suuntauksen taustalla olevia voimia.

Tutkimuksen seuraukset ovat merkittäviä, korostaen strategisten muutosten tarvetta sosiaalialalla. Asiantuntijat ehdottavat, että lahjakkuuden houkuttelemiseksi ja pitämiseksi on tärkeää parantaa työn hallintaa, säätää palkkoja ja tarjota lisää tukea työntekijöille. Nämä toimenpiteet nähdään elintärkeinä askelina työvoiman vakauttamiseksi ja sosiaalityön ammatin pitkäaikaisen kestävyyden varmistamiseksi.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös