Reserviläiskiväärien suosio harrastuksena kasvaa Suomessa

Suomalaiset hankkivat entistä enemmän itselataavia kiväärejä, mikä heijastaa kasvavaa kiinnostusta kansalliseen puolustukseen ja toiminnalliseen ammuntaan. Poliisi myönsi viime vuonna yli 2 300 itselataavan kiväärin hankintalupaa, mikä on merkittävä kasvu verrattuna kymmenen vuoden takaiseen, jolloin vuosittaisia lupia myönnettiin noin 500.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut kysyntää uudelle tasolle, mikä näkyy erityisesti varusaseiden suosion kasvuna. Toiminnallinen ammunta ja sovellettu reserviläisammunta, tai SRA, ovat harrastusmuotoja, joissa pyritään jäljittelemään aseiden käyttöä todellisissa tilanteissa. Näissä lajeissa ampujien tulee osata ampua useita kohteita, liikkua ja vaihtaa lippaita.

Viime vuonna lajiin liittyi ennätykselliset 1 600 uutta harrastajaa, ja kokonaismäärä on nyt yli 12 500. Toiminnallisen ammunnan suosio näkyy myös asekaupassa, ja esimerkiksi Aaween, joka toimii Jämsässä, Tampereella ja Jyväskylässä, erikoisalana on toiminnallinen ammunta.

Aaween toimitusjohtaja Santeri Vääriskosken mukaan toiminnallisen ammunnan suosio on kasvanut pitkään, ja valtaosalle harrastajista se on ensisijaisesti harrastus. Hän mainitsee myös, että hyvälaatuinen kivääri lisävarusteineen voi maksaa noin viisi tuhatta euroa, mikä osoittaa harrastuksen olevan varsin kallis.

Vääriskoski tuo esille, että aseenkantolupien käsittelyajat vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea, ja pisimmillään päätöksen saaminen voi kestää jopa kuusi kuukautta. Tämä korostaa, kuinka eri alueiden viranomaiskäytännöt voivat vaikuttaa harrastajien mahdollisuuksiin osallistua toimintaan.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös