Suomi päivittää ajokortit uudella ilmeellä

Viimeisimmässä kehityksessä Suomi on aloittamassa uusien, parannettujen turvatoimien sisältävien ajokorttien myöntämisen huhtikuusta alkaen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ilmoittanut tästä muutoksesta, korostaen sen olevan linjassa Euroopan unionin standardien kanssa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on virallisesti ilmoittanut uuden ajokorttimallin käyttöönotosta Suomessa. Huhtikuusta alkaen käyttöön tulevat uudistetut ajokortit sisältävät edistyneitä turvatoimia ja uudistetun ulkoasun, samalla kun ne säilyttävät nykyisen koon ja värimaailman. Tavoitteena on vähentää väärennösten mahdollisuutta ja varmistaa yhdenmukaisuus EU:n säädösten kanssa.

Uudistetussa ajokortissa on läpinäkyvä ikkuna kortinhaltijan valokuvan kohdalla, jonka Traficom uskoo merkittävästi vähentävän väärennösten riskiä. Tämä muutos on osa Suomen pyrkimyksiä pysyä linjassa Euroopan unionin ajokorttistandardien kanssa. Uusi malli ei ainoastaan lisää turvallisuutta vaan myös helpottaa suomalaisten ajokorttien käyttöä ulkomailla, säilyttäen niiden pätevyyden ja tunnustuksen koko EU:ssa.

Traficomin Henna Antila selvensi, ”Uudistettu suomalainen ajokortti on yhdenmukainen muiden EU-maiden ajokorttien ja EU:n ajokorttisäännösten kanssa. Tämä tarkoittaa, että uutta korttia voidaan käyttää ulkomailla samalla tavalla kuin nykyistä.” Virasto korostaa, että nykyiset ajokortit pysyvät voimassa niiden vanhenemispäivään asti, ja haltijat saavat uuden mallin uusimisen yhteydessä.

Siirtyminen uudistettuun ajokorttiin on osa Suomen laajempaa sitoutumista liikenneturvallisuuden ja -turvallisuuden parantamiseen. Nämä edistyneet toiminnot integroimalla Suomi linjautuu Euroopan unionin standardien kanssa, varmistaen että sen kansalaisilla on turvalliset ja kansainvälisesti tunnustetut ajokortit. Päivitys heijastaa Suomen proaktiivista lähestymistapaa turvallisuushaasteiden käsittelyyn ja kehittyvien standardien mukauttamiseen ajokorttidokumentaatiossa.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös