Tulli keräsi 308 miljoonaa euroa veroja Suomelle ja EU:lle

Suomen tulliviranomaiset ovat olleet merkittävässä roolissa maan taloudellisessa hyvinvoinnissa vuonna 2023, keräten yhteensä 308 miljoonaa euroa veroja. Tämä summa korostaa tulliviranomaisten keskeistä roolia kansainvälisen kaupan mahdollistajana sekä kansallisen ja Euroopan unionin (EU) taloudellisten etujen suojaajana.

Kerättyjen verojen jakautumisesta käy ilmi Suomen ja EU:n välinen yhteistyö. Noin 162 miljoonaa euroa, eli hieman yli puolet, ohjattiin EU:n budjettiin. Tämä panos on peräisin Suomen jäsenyydestä EU:n tulliliitossa, joka on taloudellisen integraation hankkeen kulmakivi. Tulliliitto varmistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden lohkossa samalla kun se asettaa yhteisen ulkotariffin EU:n ulkopuolelta tuleville tavaroille.

Jäljelle jääneet 146 miljoonaa euroa, jotka Suomen tulli keräsi, hyödyttivät suoraan Suomen valtiota. Nämä verot kattavat todennäköisesti tuontitullit, arvonlisäveron (ALV) tuontitavaroista ja muut kansainväliseen kaupankäyntiin liittyvät tullimaksut. Tämä tulovirta auttaa rahoittamaan erilaisia hallituksen ohjelmia ja palveluita Suomessa.

Vaikka veronkeruu on olennainen toiminto, Suomen tullilla on myös keskeinen rooli kansallisen ja EU:n turvallisuuden suojaamisessa. Tullivirkailijat toimivat ensimmäisenä puolustuslinjana estäen laittomien tavaroiden liikkumisen rajojen yli. Tämä sisältää torjunnan salakuljetettaville tavaroille, kuten huumeille, aseille ja väärennetyille tuotteille.

Globaali kauppamaisema on jatkuvassa muutoksessa, ja trendit, kuten verkkokauppa ja uusien teknologioiden nousu, vaikuttavat tullitoimintoihin. Suomen tullin on sopeuduttava näihin muutoksiin säilyttääkseen tehokkuutensa. Tämä voisi sisältää teknologisiin edistysaskeleisiin investoimisen tulliselvitysprosessien virtaviivaistamiseksi ja riskinarviointivalmiuksien parantamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen tullilla on monipuolinen rooli maan taloudellisessa hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa. Vuonna 2023 kerätty 308 miljoonan euron verotulo osoittaa viraston merkittävän panoksen sekä kansallisiin että EU:n rahoitusasioihin. Kauppaympäristön jatkuessa kehittyessä Suomen tullin on epäilemättä sopeuduttava ja uudistuttava varmistaakseen laillisten tavaroiden sujuvan liikkumisen samalla kun suojataan kansallisia ja eurooppalaisia etuja.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös