Suomi laajentaa sähköautojen latausverkostoa EU-tuella

Suomi on saanut Euroopan unionin rahoitusta sähköautojen latausverkoston laajentamiseen Teslan suomalaisen tytäryhtiön, Roadster Finland Oy:n kautta.

EU:n Connecting Europe Facility (CEF) -liikenneohjelman mukaisesti Tesla aikoo rakentaa kattavan ja jatkuvasti toimivan julkisen sähköauton latauspisteverkoston Trans-European Transport Network (TEN-T) -reitille. Tämä monikansallinen hanke käsittää yhteensä 6,458 latauspistettä 16 maassa, mukaan lukien Suomi.

Taustatiedot: Tesla on hakenut CEF-rahoitusta 32 latauspaikan perustamiseksi Suomessa, johon sisältyy 25 uutta sijaintia ja 7 olemassa olevan päivitystä. Nämä latauspisteet sijoitetaan strategisesti lähelle TEN-T-verkostoa ja varustetaan korkeatehoisilla latausyksiköillä, joiden kapasiteetti on vähintään 250 kW. Teslalle on myönnetty yhteensä jopa €133.78 miljoonaa rahoitusta hanketta varten. Suomen osuus tästä tuesta on €5.3 miljoonaa.

EU investoi sähkö- ja kaasujakeluinfrastruktuuriin siirtymisen edistämiseksi pois fossiilisista polttoaineista Euroopan laajuisessa TEN-T-verkostossa. TEN-T-yhteys yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet ja meri- ja ilmayhteydet yhdeksi liikenneverkostoksi.

Viimeaikaiset tapahtumat: Euroopan komissio on äskettäin osoittanut yhteensä €352.1 miljoonaa rahoitusta Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) -ohjelman neljännellä hakukierroksella. Päätös näiden avustusten myöntämisestä tehtiin Transport Program Committeen toimesta 8. syyskuuta 2023.

Tulevaisuuden näkymät: Euroopan komission viides CEF-rahoituskierros vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurille päättyy 10. marraskuuta 2023. Tämä jatkuva sitoutuminen kestävän liikenneinfrastruktuurin rahoitukseen korostaa EU:n omistautumista puhtaiden ja tehokkaiden liikkumisratkaisujen edistämiseen koko mantereella.

Saatat Pitää Myös

Saatat Pitää Myös